Pat Hendricks


Pat Hendricks 7. danos shihan, igazán figyelemre méltó nÅ‘i aikidós. 1974-ben kezdett aikidózni 19 évesen, nem sokkal késÅ‘bb Iwamába ment, ahol Saito Morihiro sensei bentlakó tanítványa lett. Összesen hét éven keresztül volt uchideshi különbözÅ‘ helyeken, de fÅ‘ként az iwamai dodzsóban. KülönbözÅ‘ elismeréseket szerzett az évek során Saito sensei szervezetében is. 

Amikor 1974-ben elÅ‘ször edzésre ment, akkori mestere szerint, már látszott rajta, hogy valami igen különleges dologra hivatott az aikidó világában. ElképesztÅ‘ lelkesedéssel és elhivatottsággal vetette bele magát az edzésekbe és hamarosan minden táborban, edzésen, valamint workshopon ott volt, ami aikidóval kapcsolatos. 

Edzéseken különösen kérte, hogy minél többször kerüljön össze férfi tanítványokkal, így kipróbálva magát és az aikidóját. Nem félt senkitÅ‘l és semmitÅ‘l, minden figyelmét az harcművészetre fordította. 

ElsÅ‘ iwamai látogatása során, nem tudott még japánul, ami igen nehéz dolog volt, ugyanakkor a nehézségeken átsegítette elszántsága és kitartása. Hozzáállásával elismerést vívott ki nemcsak a külföldi tanítványok körében, hanem a japánok között is, nem sokkal késÅ‘bb pedig Saito sensei figyelmét és elismerését is kiérdemelte. 

Már az elsÅ‘ napon igyekezett nyitni az új kultúra felé és japánul tanult, valamint a kalligráfiát is elkezdte gyakorolni, mindezt tette olyan lelkesedéssel, mint amilyet az edzéssel kapcsolatosan tanúsított. Ez egy olyan cselekedet volt, amit nem láttak még külföldi tanítványtól az iwamai dodzsóban. Ahogy telt az idÅ‘, nemsokára már úgynevezett sempai lett belÅ‘le, ami azt jelenti, hogy Å‘ segített az újonnan érkezÅ‘ uchideshiknek. 

Miután visszatért az USA-ba, egyetemi diplomát szerzett majd a japán konzulátusnál kapott munkát, így karrierje a diplomácia világában indult. Nem sokkal késÅ‘bb azonban otthagyta a munkahelyét és az aikidónak szentelte életét. 

1984-ben nyitotta meg elsÅ‘ dodzsóját San Leandro városában, kis lépésekben sikerült kialakítania egy aikidó közösséget, akik elszántan követték tanításait. Ezután se hagyott fel azzal a szokásával, hogy Iwamába menjen és tovább fejlessze tudását és az aikidóját. Figyelemre méltó, hogy saját helyszínét sikeresen menedzselte míg távol volt. 

Folyékony japán nyelvi tudása, valamint elhivatott látogatásai miatt igen elÅ‘kelÅ‘ helyet érdemeltek ki Saito sensei belsÅ‘ tanítványi körében. Szinte mindig Å‘ tolmácsolt, Saito senseinek, fÅ‘leg akkor, amikor a mester Amerikában tartott táborokat. Élete egyik legnagyobb elismerésének azt tartja, hogy 1992-ben a Nagy Japán Aikido Bemutatón Å‘ volt az ukéja Saito senseinek több mint ezer ember elÅ‘tt. 

Dodzsója már harminc éve működött, amikor sok fekete öves tanítványát elküldhette, hogy saját helyszínen oktassanak. Ez mára már egy szervezetté nÅ‘tte ki magát, aminek Å‘ a vezetÅ‘je. 2012-ben megkapta a 7. danos elismerést. Az aikidóban való 40 éves tapasztalata miatt rengeteg helyen járt már oktatni, az évek során több mint 30 különbözÅ‘ országban. 

https://roulette222si.com