Egyesület

2008. november 27.-én, Budakeszin alakult meg az Aikido Kids Ifjúsági és Szabadidős-Sport Egyesület, mely a japán aikido harcművészet magyarországi meghonosítását, és minél szélesebb körű megismertetését tűzte ki célul.

Az elmúlt időszakban igyekeztünk tevékenységi körünket szélesíteni, minél több emberhez eljutni, lehetőség szerint bevonni őket programjainkba.

Egyesületünk a 2008-17-es időszakban számos programot valósított meg, és több száz magyar ember ismerhette meg a japán kultúra egy kis szeletét, szerzett tapasztalatot az egészséges életmód, és a rendszeres testmozgás pozitív hatásairól.

Ezek között szerepel a nyári táborozás, családi kirándulások, a környezettudatos magatartás érdekében közös szemétgyűjtés, valamint a szülők részére tartott nagyszabású bemutatók, anyák napi ünnepségek. Jelenleg tíz helyszínen, több mint 200 fő részvételével tevékenykedünk. Budakeszin, Budajenőn, Ürömön illetve Budapesten 7helyszínen, heti több mint 30 órában rendszeres mozgási lehetőséget kínálva a 6-60 éves korosztály számára. Emellett az általunk oktatott aikido tíz éven át a The British International School of Budapest iskolájában a tananyag részeként szerepelt. Gyakorlóink fontosnak tartják az egymás iránti tiszteletet, egymás elfogadását, és segítését, mely elősegíti, hogy a gyermekekben már igazán kicsi korban kialakuljon egy testileg- lelkileg egészséges , nyitott személyiség. Az aikidoban nincsenek versenyek, így a gyermek megmentődik a versenyt magában hordozó vereség, kudarc élményétől. Az aikido békés volta miatt tanulóinkat az egymással való együttműködésre, az egymásnak való kölcsönös segítségnyújtásra, nem pedig egymás legyőzésére ösztönözzük. Fontosnak tartjuk, hogy a jó és kevésbé jó képességű gyermekek egyenrangúnak, és teljes értékűnek érezzék magukat az adott közösségen belül. Az aikido az egymással való versengés helyett a saját hibáink csiszolására ösztönöz, mi is ezt a gondolatiságot közvetítjük tanítványaink felé. Az aikido hatékonyan fejleszti a mozgáskoordinációt, koncentrációt, a szociális kompetenciákat.

Úgy tapasztaltuk,hogy minden egyes rendezvényre való közös készülődés mindinkább összekovácsolja kis közösségünket, ezért igyekszünk egész évben folyamatos programkínálatot nyújtani minden korosztály számára.

A közös táborozások, kirándulások, bemutatók, de az edzés utáni közös takarítás is formálja valamennyiünk, fiatalok és idősek gondolkodását, életszemléletét egyaránt. A közösen eltöltött idő megtanít alkalmazkodni, odafigyelni, elfogadni, az egyéni érdekek prioritása helyett a közösség számára fontos dolgokban gondolkodni.

Napjaink súlyos problémája a mozgásszegény életmód. Mára már nem csupán a felnőtt korosztályt, de gyermekeket is fenyegetik annak káros hatásai. Igyekszünk minél több helyszínen, kiemelten az ifjúság számára lehetőséget biztosítani a rendszeres sportolásra, valamint az aktív életmódhoz. Úgy gondoljuk, hogy a mozgás szeretetének átadásával, szemlélet és életmódváltással javulhat a népesség általános egészségi állapota. Az egészségmegőrzés és a betegségmegelőzés terén is kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy aktív szereplői legyünk az ilyen irányú törekvéseknek.

Az aikido azonban nem csupán sport. Sokkal több annál. Személyiségfejlesztés, önismeret, melynek birtokában mindenki magabiztosabbá, másokkal szemben megértőbbé és elfogadóbbá válhat. Emellett valódi közösség is, melyre egyre inkább szükség van a mostani internet által vezérelt elszemélytelenedő társadalmunkban. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy lehetőség szerint egyre szélesebb réteg tapasztalja meg a közösséghez tartozás pozitív élményét, ezáltal társadalmunk nagyobb egységeinek is felelősségteljes,alkotó tagjai lehessenek.

A családi kapcsolatok erősítését is kiemelt célnak tekintjük, ennek érdekében családi programokat, kirándulásokat szervezünk, a szülői értékelés és ösztönzés érdekében, bemutatókat szervezünk, ahol a szülők is lemérhetik gyermekeik testi-lelki fejlődését.

Az egyesület tevékenysége mindenki számára nyitott, hosszútávú céljaink között szerepel, hogy az általunk képviselt értékeket a hátrányos helyzetű csoportok felé még szélesebb körben tudjuk eljuttatni, különös tekintettel a gyermekekre, mert úgy gondoljuk ebben a korosztályban változtathatunk a legtöbbet a fiatalok jövőjén.

A sportegyesületben működtetett szakosztályok:
– aikido
– asztalitenisz
-labdarúgás
-judo
-karate
-szabadidősport
-egészségmegőrző rekreáció

Juhász Gergely
elnök
Aikido Kids Ifjúsági és Szabadidős-Sport Egyesület


Alapszabály

Éves beszámolók és közhasznúsági jelentések:

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Közlemény az SZJA 1%-os támogatás feljasználásáról:

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023


Az egyesület az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával működik.

Elnyert támogatások:

 • NCA-KM-11 – 103.000 Ft
 • NEA-MA-12-M – 380.000 Ft
 • NEA-MA-14-M – 711.390 Ft
 • NEA-MA-17-M – 300.000 Ft
 • NEA-MA-19-N-0045- 30.000 Ft
 • NEAG-KP-1-2021/2-000165- 300 000 Ft
 • NEAN-KP-1-2020/2-000041- 300 000 Ft
 • FCA-KP-1-2021/3-001282- 1 955 650 Ft
 • NEAN-KP-1-2021/2-000081- 300 000 Ft
 • FCA-KP-1-2022/3-001578 -1960000 Ft
 • NEAN-KP-1-2022/2-000081 –300 000 Ft

Egyéb támogatások:

Fővárosi Önkormányzat

 • 2017 – 250.000 Ft
 • 2013 – 100.000 Ft

Magyar Szabadidősport Szövetség

 • 2013 – 200.000 Ft
 • 2020 – 3.600.000 Ft
 • 2021 – 5.000.000 Ft

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányza

 • 2020 – Civ328-1/2020- 210.000 Ft