Gyerekek és az Aikido

Az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy a legnagyobb hatékonyságot akkor érhetjük el a gyermekek oktatásánál, ha korcsoportra bontva tanítjuk õket. Ennek megfelelõen 4 korcsoportba soroljuk tanulóinkat.

  • Óvodás korúak (4-6 éves kor között)
  • 6-10 éves kor között
  • 10-14 éves kor között
  • 14 éves kor felett pedig a felnõtt csoportban folytatják tanulmányaikat a gyermekek.

Természetesen, a fent említett besorolás szerint formáljuk óráinkat is. Óvodásoknál, mivel koncentrációs készségük limitált, 30 percesek a foglalkozások, és fõként játékos koordinációsgyakorlatokra helyezzük a hangsúlyt. A második és a harmadik csoport esetében 45perc – 1óra közötti idõtartamot vesznek igénybe az aikido órák. Az edzések minden esetben egy közös bemelegítéssel, nyújtógyakorlatokkal kezdõdnek, aztán gurulásokkal, test összerendezõ gyakorlatokkal folyatatódnak, majd párban végrehajtott technikákat sajátítanak el a gyerekek, végül pedig közös játékkal zárjuk az órát. Itt már nagyobb hangsúlyt fektetünk az aikido technikák elsajátítására, haladóbb szinten az aikidoban használatos eszközökkel (bot, illetve fakard), illetve japán kifejezésekkel is megismerkednek tanulóink.

A felnõtt edzések hagyományosan 1,5 órásak, ahol az intenzív gyakorláson keresztül,  pusztakezes és eszközös technikák elsajátítására koncentrálunk. Az aikido alapvetõen páros gyakorlatokon keresztül sajátítható el. Nincsenek benne versenyek, így a gyermek megmentõdik a versenyt magában hordozó vereség, kudarc élményétõl. Az aikido békés volta miatt tanulóinkat az egymással való együttmûködésre, az egymásnak való kölcsönös segítségnyújtásra, nem pedig egymás legyõzésére ösztönözzük. Fontosnak tartjuk, hogy a jó és kevésbé jó képességû gyermekek egyenrangúnak, és teljes értékûnek érezzék magukat az adott közösségen belül.

Az aikido az egymással való versengés helyett a saját hibáink csiszolására ösztönöz, mi is ezt a gondolatiságot közvetítjük tanítványaink felé. Az aikidoban a megszerzett tudás mérhetõsége az övvizsgákban van. Gyermekek és felnõttek számára külön vizsgarendszer került kidolgozásra, mely értelemszerûen egyre bonyolultabb technikák ismeretét követeli meg az egyre magasabb fokozatokra történõ vizsgák esetében, egészen a mesteri fokozatok megszerzéséig, mely a hazánkba évente látogató japán oktatók elõtt történik. A gyermekek vizsgáztatását saját oktatóik végzik általában évente 1 vagy két alkalommal. A technikák elsajátítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a helyes értékek közvetítésére is. Gyakorlóink fontosnak tartják az egymás iránti tiszteletet, a kölcsönös odafigyelést a másikra, egymás elfogadását, és segítését, mely elõsegíti hogy a gyermekekben már igazán kicsi korban kialakuljon egy testileg- lelkileg egészséges , nyitott személyiség. Ezen kívül, mivel az aikido egyben hatékony önvédelmi rendszer is magabiztossággal, határozottsággal ruházza fel annak mûvelõit. Az aikido gyakorlásához elengedhetetlen feltétel a tatami (Judo szõnyeg), vagy valamilyen viszonylag puha szõnyeg használata, amely megóvja a gyakorlókat az esetleges sérülésektõl. Általában tornatermek adnak otthont foglalkozásainknak, de természetesen más, erre alkalmas helyszín, ahová a szõnyegek biztonságosan elhelyezhetõk szóba jöhet.

A heti rendes órákon kívül, szeretnénk igény szerint nyári táborozásra is lehetõséget biztosítani, melynek keretében intenzív gyakorlás mellett , sok játékkal színes programokkal még inkább megismerhetik egymást, és egy csapattá kovácsolódhatnak a nálunk tanuló gyermekek. Mivel az aikidot nehéz szavakon keresztül teljes körûen bemutatni, amennyiben felkeltettük érdeklõdésüket, kérem jelezze felém és ha úgy gondolják nagy örömmel elmegyünk Önökhöz és egy bemutató keretében ízelítõt adunk ebbõl a különleges japán harcmûvészetbõl.

Amennyiben bármilyen jellegû kérdése lenne, kérem bátran forduljon hozzánk a továbbiakban is.